Thursday, August 5, 2010

გინატრე ისევ

გინატრე, ისევ გინატრე
გინატრე შორი ზღაპრიდან
ჩემს გულში დაგაბინადრე
ზღვამ შენი კოცნა დამპირდა
სიომ მაჩუქა სურნელი
შენი გაშლილი თმებიდან
ჩიტმა მომიყვა ამბავი
შენი მთისპირა თემიდან
გინატრე, ისევ გინატრე
ვინატრე შენი სილაღე
დღით შენზე ფიქრებს ვუფთხი და
ღამისთვის შემოვინახე
ცამ ვარსკვლავებით მოგრთო, მთამ
გაპკურა წყარო კამკამა
ზღვამ შენი ტანი ვერ დათმო
და შენზე ფიქრი მაკმარა

No comments:

Post a Comment