Friday, December 17, 2010

სოფლად

შენი გამთბარი გვერდი
და სილუეტის ფორმა
ოთახში ისმის ვერდი
და ვიცით მხოლოდ ორმა
გამოუთქმელი დარდი
სურნელოვანი მკერდი
მახსოვს რომ გამიხარდი
და ჩემს ძველ ამბებს გწერდი
საწოლთან შუქი ბაცი
შენი ლამაზი თეძო
სახლის წინ ვიღაც კაცი
და სოფლის წყნარი ეზო
ატმებზე უფრო მწიფე
სურნელოვანი მკერდი
გარეთ აპირებს წვიმას
ოთახში ისმის ვერდი

5 comments: