Saturday, October 8, 2011

ტანინი

სწორედ ამ წამს უზომოდ მომინდა ღვინო


ღვინოს ვსამდი და ვგრძნობდი შენი ტუჩების გემოს
ხან ნახევრად მშრალს, ხან ნახევრად ტკბილს
დალევამ შენი თავი რომ არ გამახსენოს
და შენი სურნელი თმის
ავიღებ ფიქრებს და დავჭრი წვრილად
მოვაყრი გამხმარი ოცნების ფხვნილს
და რომ არ ჩამეშალოს მოვხარშავ ფრთილად
ანკესით დაჭერილ ლხინს...

ღვინოს ვსამ და ვატან შენი ტუჩების გემოს
ვგრძნობ სურნელს შენი თმის
ვაღმერთებ ჩემი ხელით დაწურულ ცხოვრებას
ხან ნახევრად მშრალს... ხან ტკბილს

No comments:

Post a Comment