Thursday, December 8, 2011

საკმარისი ჰოლივუდი

დღისით და ღამით, დღისით და ღამით
გაუჩერებლად, რეკურსიულად
ვერსად ნაშოვნი საჭირო წამლით
ბოლოს სუყველა ვკვდებით შტერულად

დღისით თუ ღამით, ადრე თუ გვიან
ხარ მოკვდავი თუ ვიღაც მთიელი
უწყვეტი დუბლით იღლები იყო
კარგიც და ცუდი პოლიციელი

No comments:

Post a Comment