Sunday, March 7, 2010

წვეთი

რაღაცა დამაკლდა ძვირფასი, საჭირო
ისევ მოვიწყინე, ერთ ბოთლსაც დავცლიდი...
მეგონა დამთავრდა ჩვენი სანაპირო
შენ კი თურმე მხოლოდ გაცივდი... გაცივდი...

No comments:

Post a Comment